Radboud Letteren

Bumpers voor de Radboud heb ik al in tal van variaties gemaakt. Deze bumper is gemaakt voor de Letteren afdeling en neemt het campagnebeeld als uitgangspunt.